OBSAHUJÍ OMEZENÍ ROZSAHU NAŠICH POVINNOSTÍ VŮČI VÁM, ROVNĚŽ OMEZENÍ A VÝJIMKY Z NAŠÍ ZODPOVĚDNOSTI VŮČI VÁM ZA ŠKODU, KTEROU BYSTE MOHLI UTRPĚT V DŮSLEDKU ONLINE PŘEVODU PENĚZ PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI WESTERN UNION. TYTO VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA VÁŠ PŘÍSTUP K ONLINE WEBOVÝM STRÁNKÁM SPOLEČNOSTI WESTERN UNION A SLUŽBÁM DOSTUPNÝM NA ONLINE WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI WESTERN UNION, REGULUJÍ VÁŠ PŘÍSTUP K TĚMTO STRÁNKÁM A SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ. Její registrační číslo pro zpracování dat je 2111221. Anulace nám musí být vyjádřena výslovně a písemně e-mailem nebo poštou. Ohledně činností spotřebitelů a proti spotřebitelům budou mít jurisdikci soudy v místě trvalého bydliště, ve stálém místě pobytu nebo v místě zaměstnání odesílatele nebo příjemce. 2.6. To však nemá žádný vliv na vaše právo kontaktovat nás jakýmkoli jiným způsobem (viz článek 1.2 uvedený výše) pokud si to okolnosti vyžadují. 8.1. PRÁVO ANULOVAT ČI ZRUŠIT PŘEVOD PENĚZ. V některých zemích může být služba opožděna nebo se na ni mohou vztahovat jiná omezení. Pokud odmítneme poskytnout online službu společnosti Western Union (zčásti nebo zcela) vaší osobě z jakéhokoli z výše uvedených důvodů, budeme vás náležitě informovat, pokud to bude možné, a sdělíme vám důvody našeho odmítnutí, pokud nám v tom nebudou bránit zákonné důvody. With Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov, Veneta Fragnova. Všechna práva k webovým stránkám společnosti Western Union a online službě společnosti Western Union zůstávají naším vlastnictvím a/nebo vlastnictvím třetí osoby. Máte povinnost zajistit, že žádná třetí osoba nezíská neoprávněný přístup k těmto informacím. Nemáme vůči vám žádnou povinnost iniciovat nebo provést převod peněz, pokud: a. Nejsme schopni obdržet dostatečné důkazy o vaší identitě; b. Máme důvod se domnívat, že údaje o transakci jsou nesprávné, neoprávněné nebo padělané; c. Jste nám poskytli chybné nebo neúplné informace nebo pokud jsme neobdrželi údaje o vaší transakci včas, aby bylo možné zaručit včasné provedení požadovaného převodu peněz; nebo. Online službu společnosti Western Union® nabízí společnost Western Union International Bank GmbH (dále jen „WUIB“) ve spolupráci se společností Western Union International Limited. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené neuhrazením nebo pozdní úhradou převodu peněz příjemci nebo v případě, kdy online služba společnosti Western Union nevykoná transakci z jakéhokoli takového důvodu. Directed by Valeska Grisebach. The power to send money around the world is yours. Western Union është një shërbim i thjeshtë dhe i shpejtë i transferit të parave që ju mundëson të pranoni dhe të dërgoni para në të gjithë botën.. Për të qenë shfrytëzues i këtij shërbimi nuk është e nevojshme të keni llogari të hapur në Bankë. WesternUnion Digital Partners in Saudi Arabia. Geben Sie jetzt die erste Bewertung ab! 3-REGJISTRO NE SISTEM Të dhënat tuaja do të regjistrohen në sistem dhe operatori do t’ju dorëzojë faturën paraprake “dërgesë parash”. Pokud to platné zákony povolují, SMS zpráva bude zaslána na mobilní číslo odesílatele a/nebo příjemce poskytnuté v době zadání transakce. Online službu společnosti Western Union® nabízí společnost Western Union International Bank GmbH (dále jen „WUIB“) ve spolupráci se společností Western Union International Limited. 11.2. Jakýkoli rozdíl mezi směnným kurzem měny nabízeným zákazníkům a směnným kurzem měny přijatým společností Western Union si ponechá společnost Western Union (a v některých případech její zprostředkovatelé, poskytovatel mobilních služeb nebo poskytovatel účtu), kromě poplatků za převod. Souhlasíte s tím, že nám neprodleně sdělíte jakékoli neoprávněné použití vašeho hesla nebo vašeho uživatelského jména nebo jakékoli jiné porušení zabezpečení, a to telefonicky na číslo +43 800 29 6544. Western Union Vam omogućava brz i siguran transfer novca u/iz više od 200 zemalja i na preko 500.000 lokacija širom svijeta. Zodpovídáme vám za řádné provedení příkazu k převodu peněz v souladu s těmito všeobecnými podmínkami. kontrolní číslo převodu peněz neboli „MTCN“. Överför enkelt pengar över hela världen till betrodda banker eller för snabb kontantupphämtning. Wenn Sie Erfahrungen mit diesem Unternehmen gesammelt haben, teilen Sie diese hier mit anderen Seitenbesuchern. 8.2. „Online služba společnosti Western Union“ znamená služby převodů peněz, které poskytujeme prostřednictvím webových stránek společnosti Western Union; j. Požadavkem na uplatnění naší odpovědnosti za vrácení finančních prostředků je, že nezveřejníte údaje o transakci podle bodu 4.3b těchto všeobecných podmínek třetím osobám a budete nás neprodleně informovat podle bodu 4.4 těchto všeobecných podmínek, jakmile zjistíte ztrátu, krádež, kopírování nebo zneužití údajů o transakci, respektive neoprávněné nebo neúspěšné provedení příkazu k převodu peněz. Für Western Union Bank in Dortmund sind noch keine Bewertungen abgegeben worden. Na základě zákonných nebo regulačních požadavků se zavazujeme zpřístupnit finanční prostředky k výběru příjemcem nejpozději na konci dne, který následuje po dni přijetí finančních prostředků (dále jen „datum přijetí“). 2.8. a. Výplaty převodu peněz budou normálně provedeny v měně země určení (v některých zemích je výplata dostupná pouze v alternativní měně). Kliknutím sem se vám zobrazí naše Zásady ochrany osobních údajů. Každý jednotlivý peněžní příkaz vytváří samostatnou smlouvu mezi společností WUIB a odesílatelem, která bude omezena na vykonání konkrétního převodu peněz. Před prvním příkazem k převodu peněz budete požádáni o zadání hesla a platné e-mailové adresy, která bude vaším uživatelským jménem. Wire transfer, bank transfer or credit transfer, is a method of electronic funds transfer from one person or entity to another. Betala med Google Pay och se dina transaktioner i Nordea Wallet. Od 15. juna 2019. godine izvršite slanje novca putem Western Union-a unutrar Srbije po sniženim cenama provizije, već od 99 rsd! Abyste mohli online službu společnosti Western Union používat, musíte dosáhnout zákonného věku. Pokud jste neautorizovali příkaz k převodu peněz, stejným způsobem vám vrátíme částku, kterou jsme vám účtovali. 14. 3.7. b. Měna bude převedena v čase převodu a příjemce obdrží částku v cizí měně uvedenou v tomto formuláři. Společnost Western Union může účtovat další poplatky související s používáním účtu k zasílání nebo přijímání převodů peněz. Livet blev just enklare med den nya ansökan Easy Pay. To get started, download the Western Union ® app. Budete mít však nárok na náhradu nebo připsání určité částky od vydavatele vaší karty, pokud budou vaše bankovní karta nebo bankovní účet zneužity podvodným způsobem. JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE SI NAŠE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PŘED JEJICH SCHVÁLENÍM PŘEČETLI A POROZUMĚLI JIM. Bereme na sebe odpovědnost za provedení příkazu k převodu peněz v případě selhání na straně zaměstnance nebo pověřeného zprostředkovatele jednajícího naším jménem, a to podle ustanovení stanovených rakouskými zákony. Pokud je zjištěna potenciální shoda, společnost Western Union prozkoumá transakci za účelem stanovení toho, zda je shodné jméno skutečně oním jednotlivcem na příslušném seznamu. V takových případech může společnost Western Union (nebo její zprostředkovatelé, poskytovatel mobilních služeb nebo poskytovatel účtu) vybírat další poplatky, když převádějí finanční prostředky odesílatele do měny zvolené příjemcem. Až do chvíle informování společnosti Western Union nám budete zodpovídat za škody, ke kterým dojde v důsledku nesprávného používání údajů o transakci, pokud takové údaje předáte jiné osobě než příjemci platby nebo pokud usnadníte nesprávné používání platebních nástrojů podvodným úmyslem nebo záměrně či hrubou nedbalostí porušíte svou obecnou odpovědnost. 14.2. Odesílatel bude adekvátně informovat příjemce o převodu peněz. Sve što treba da uradite je da se obratite na nekom od šaltera Nove Banke obilježenog prepoznatljivom naljepnicom Western Union, popunite potreban obrazac i podignete svoj novac ili pošaljete novac u jednu od 190 zemalja širom svijeta. Services may be provided by Western Union Financial Services, Inc. NMLS# 906983 and/or Western Union International Services, LLC NMLS# 906985, which are licensed as Money Transmitters by the New York State Department of Financial Services. Estimated exchange rate: Česká republika: Všeobecné podmínky pro služby online převodů peněz společnosti Western Union®, JEDNODUCHÁ PLATEBNÍ TRANSAKCE, KTERÁ NENÍ KRYTÁ RÁMCOVOU SMLOUVOU. STÍŽNOSTI, ROZHODNÉ PRÁVO, JURISDIKCE. Příkaz k převodu peněz můžete anulovat písemně e-mailem nebo poštovní zásilkou zaslanou na naši adresu, a to v případě, že jsme ještě neuhradili finanční prostředky příjemci před obdržením vašeho oznámení o anulaci. 4.2. Western Union Business Solutions (WUBS) ist eine Sparte der Western Union Company. Jednoduše zvolte zemi určení, zadejte částku k převodu a klikněte na „Spočítat“. Fees, foreign exchange rates and taxes may vary by brand, channel, and location based on a … Za tímto účelem je okamžikem přijetí taková chvíle, kdy přijmeme finanční prostředky k převodu a stejně tak poplatky související s uvedeným převodem. Před konečným ověřením transakce budete informováni o přesné částce, kterou zúčtujeme s vydavatelem vaší karty nebo která bude stržena z vašeho bankovního účtu. Pokud jedno nebo několik ustanovení těchto všeobecných podmínek bude neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, potom tato skutečnost neovlivní platnost zbývajících ustanovení. Tyto všeobecné podmínky, spolu se všemi dalšími smluvními body uvedenými v těchto všeobecných podmínkách, vytvářejí úplnou smlouvu mezi vámi a námi a nahrazují veškeré předešlé dohody, které mezi vámi a námi mohou existovat. Musíte uhradit základní částku převodu peněz plus naše poplatky, a to bankovní kartou nebo z vašeho bankovního účtu (pokud WUIB povolí převod peněz z účtu). a. zboží nebo služby, za které zaplatíte pomocí online služby společnosti Western Union, a zvláště za jejich dodání. Western Union använder de senaste växelkurserna så att du får bästa valutan när du skickar pengar till släktingar eller vänner. Souhlasíte a potvrzujete následující: a. Informace poskytnuté za účelem provedení online převodu peněz jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné; b. Údaje o transakci (finanční částka, vaše jméno, vaše země, jméno příjemce a MTCN) smíte sdílet pouze s příjemcem. Případně můžete využít Řešení sporů online („ODR“). 2) Choose 'cash pick up' enter the destination and amount then chose to pay with a bank account. 7.4. 8.6. Odpovědnost společnosti Western Union, poboček společnosti Western Union a zahraničních zprostředkovatelů je vyloučena v případech drobné nedbalosti. Nemáte právo: (a) používat robota, webového pavouka, scrapera nebo jiný automatický program k přístupu na webové stránky společnosti Western Union nebo k online službě společnosti Western Union a/nebo (b) odstraňovat či upravovat informace související s autorskými právy a ochrannými známkami nebo vlastnickými informacemi zveřejněnými na webových stránkách společnosti Western Union (nebo tištěných stránkách webových stránek). When choosing a money transmitter, carefully compare both transfer fees and exchange rates. Usluge Western Union za prenos novca možete jednostavno koristiti po cijelom svijetu. Podniknutí těchto kroků nás nečiní odpovědnými za ztrátu nebo škodu, které vzniknou v důsledku vašeho nedodržení povinnosti v souladu s tímto odstavcem. 2.2. Toto vyloučení neplatí v případě smrti, tělesného zranění nebo poškození zdraví, ani v případě porušení hlavních smluvních povinností. Western 2017. U převodů peněz (i) do státu mimo EHS nebo (ii) podléhající několikanásobnému převodu měny mezi eury a neeurovou měnou členského státu Evropské unie nebo členského státu EHS nebo (iii) které nebudou placeny v eurech, budou finanční prostředky k dispozici k výběru příjemcem nejpozději na konci čtvrtého dne po datu přijetí. 7.3. Pokud nezpřístupníme finanční prostředky k výběru ze strany příjemce do tří pracovních dní, v případě vašeho odůvodněného oznámení o anulaci vám vrátíme částku převodu plus uhrazené poplatky (na základě zákonných nebo regulačních omezení). 11.1. In the United States, services are provided by Custom House USA, LLC, doing business under the trade name of Western Union Business Solutions. Western Union Business Solutions is a division of The Western Union Company. Společnost Western Union může v některých zemích nabídnout bezplatné oznámení přes SMS, kterým sdělí (odesílateli) informaci, že převedené finanční prostředky byly vybrány příjemcem nebo že jsou finanční prostředky připraveny k výběru (oznámení příjemci). 3) Link your checking account to your Western Union profile (US accounts only). Für Western Union Düren in Düren, Rheinland sind noch keine Bewertungen abgegeben worden. „Vydavatel karty“ znamená vydavatele a vlastníka bankovní karty; c. „Účet MWallet“ znamená elektronický účet, který je napojen na mobilní telefon osoby a na který lze elektronicky ukládat peníze a používat je jako hotovost; d. „Zakázané použití“ znamená jakýkoli nezákonný účel; provedení nebo přijetí plateb za hazardní služby, herní žetony nebo herní kreditní body; nebo zasílání plateb sobě samému jako příjemci za účelem doložení finančního dobrého stavu (RIZIKO PODVODU); nebo zasílání nebo příjem peněz jménem někoho jiného; e. „Příjemce“ znamená osobu jmenovanou jako příjemce převodu peněz (bez ohledu na to, zda byl tento převod iniciován odesílatelem prostřednictvím online služby společnosti Western Union, nebo osobou prostřednictvím jiné služby převodu peněz společnosti Western Union); f. „Odesílatel“ znamená osobu, která iniciovala převod peněz prostřednictvím online služby společnosti Western Union; g. „Transakce“ znamená každý převod peněz, který iniciujete prostřednictvím online služby společnosti Western Union; h. „Western Union“, „my“, „naše“ nebo „nám“ znamená společnosti Western Union International Bank GmbH a Western Union International Limited a ve vztahu k ustanovení této smlouvy v článku 9 a v odkazech učiněných v části „Nedbalost nebo podvod naším jménem“ tyto výrazy zahrnují také pobočky společnosti nebo zprostředkovatele Western Union, pokud tyto společnosti či tito zprostředkovatelé zajišťují činnosti, které by jinak musely být vykonány společností Western Union za účelem poskytování online služby společnosti Western Union; i. Zprostředkovatelé společnosti Western Union mohou příjemcům nabídnout možnost přijetí finančních prostředků v měně odlišné od měny, kterou zvolil odesílatel. Každému převodu peněz je přiděleno samostatné číslo transakce, tzv. Na určitých platebních místech může být příjemce před přijetím finančních prostředků požádán o předložení důkazu o jeho identitě nebo o zodpovězení zkušební otázky nebo o vykonání obou činností. Při uplatnění vašeho práva na anulaci před naší úhradou finančních prostředků příjemci vám vrátíme částku daného převodu a nebudeme vám účtovat žádné poplatky. Jsme oprávněni naše Zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit. ODR nabízí mimosoudní řešení sporů spojených s online transakcemi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 7.1. Společnost Western Union nezodpovídá za žádné poplatky související se zasíláním SMS zpráv. Konkrétní poplatky za převod za finanční transakce jsou uvedeny v políčku „Odeslat peníze online“ na stránce www.westernunion.com. Komercijalna banka a.d. Beograd, kao zastupnik mreže Western Union, je svim klijentima-građanima omogućila najbrži i siguran put do novca koji je poslat iz inostranstva. When choosing a money transmitter, carefully compare both transfer fees and exchange rates. Dezember 2020 Devisenprognosen Marktberichte zu Währungen weltweit Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung für Finanzprodukte; es wurde von der Western Union International Bank GmbH, Niederlassung Deutschland erstellt und genehmigt. Platby mohou být dokonce provedeny, pokud formulář vyplněný příjemcem obsahuje chyby. Gigabyte Aorus 15P 15″ 144Hz Intel Core i7-10750H RTX 2070 Max-Q Gaming Laptop with 16GB RAM, 512GB SSD For a limited time save over $500 off at Newegg. Troškove slanja plaća pošiljalac, dok se primaocu isplaćuje cijeli iznos - bez naknade. Bez našeho výhradního povolení nemáte právo duplikovat, publikovat nebo upravovat webové stránky společnosti Western Union, online službu společnosti Western Union nebo jejich části nebo od nich vytvářet odvozená díla, účastnit se jejich postoupení nebo prodeje, publikovat je na internetu nebo je používat v jakékoli jiné formě pro veřejný nebo obchodní účel. Stejně tak nás budete neprodleně informovat, pokud zjistíte výskyt převodu peněz, který jste neautorizovali nebo který byl proveden chybně. Tímto potvrzujete, že spoléhání se na jakýkoli názor, doporučení či informace zobrazené nebo jinak dostupné prostřednictvím jakékoli propojené stránky je na vaše vlastní nebezpečí. 3.5. Pokud požadujete další informace, kontaktujte nás na bezplatném telefonním čísle uvedeném v bodě 1.2 těchto všeobecných podmínek. 4.1. Společnost Western Union nezaručuje ani nepodporuje přesnost či spolehlivost doporučení, názorů, prohlášení či jiných informací zveřejněných či šířených prostřednictvím propojené stránky a výslovně takové údaje odmítá. Každý nárok na náhradu škody, který uplatníte, musí být řádně doložen úplnou dostupnou a příslušnou dokumentací. 8.5. Heslo a uživatelské jméno nesmí používat žádná jiná osoba než vy. Máte také možnost domáhat se svých práv u příslušných soudů všeobecné jurisdikce. V případě ztráty, krádeže, kopírování nebo zneužití údajů o transakci (viz výše bod 4.3.b) musíte neprodleně zavolat na číslo +32 2643 8937 a o takové skutečnosti nás informovat. Na základě článku 8 rakouského zákona o vzdálených finančních službách [FernFinG] máte právo anulovat příkaz k převodu peněz vydaný prostřednictvím webové stránky společnosti Western Union, a to do 14 dnů. Za ovu uslugu nije vam potreban bankovni račun. Lichtbildausweis hochladen (nur bei Sofortüberweisung (Klarna) & Banküberweisung möglich) * 1. Western Union International Limited je irská společnost (číslo: TO 372428) se sídlem Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Irsko. „Bankovní karta“ znamená kreditní nebo debetní kartu Visa® nebo MasterCard®; b. 4) Verify your … Sending money overseas with the Western Union 4-star rated mobile app is so easy, there’s not much to explain! Zkušební otázky nevytvářejí další bezpečnostní prvek a nemohou být používány k načasování nebo zpoždění výplaty převodu peněz a v některých zemích jsou zakázány. Estimated receiver gets: Exchange rate: Společnost Western Union nepřebírá žádnou odpovědnost týkající se nákladů, které odesílatel nebo jiný držitel účtu musí vynaložit v souvislosti se směnným kurzem použitým k převodu do nemístních měn nebo v souvislosti s činnostmi nebo opomenutími na straně místa určení nebo poskytovatele prozatímních finančních služeb. Jedná se o zákonný požadavek u všech transakcí zpracovávaných společností Western Union (včetně převodů, které pocházejí a končí mimo území USA). Odesílatel uhradí všechny poplatky splatné k dokončení převodu peněz, pokud platné právo v zemi určení nevyžaduje jinak. Další označení produktů, služeb nebo společností objevující se na webových stránkách mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Prohlašujete, že jste ochotni nám zaplatit naše poplatky (viz také bod 2.6 uvedený výše) za každý převod peněz, který iniciujete prostřednictvím online služby společnosti Western Union. V žádném okamžiku se mezi vámi a námi neuzavírá rámcová smlouva, která nám stanoví povinnost vykonávat jednotlivé a následné převody peněz. Společnost WUIB lze také kontaktovat na následující bezplatné lince: +32 2643 8937; nebo zasláním e-mailu na adresu Czech.customer@westernunion.com. Máme právo buďto zčásti, nebo zcela ukončit provoz webových stránek společnosti Western Union nebo online služby společnosti Western Union, pokud nás okolnosti, které jsou mimo naši kontrolu, přinutí takové kroky podniknout, a které tedy považujeme za patřičné (dále jen „vyšší moc“). 60+ länder. 1.1. Směnný kurz za převod peněz je uveden na stránce www.westernunion.com po zvolení země určení v políčku „Odeslat peníze online“, zadání částky, kterou chcete převést, a kliknutí na tlačítko „Spočítat“. SVÉ HESLO NIKDY NIKOMU NESDĚLUJTE A NIKAM SI JEJ NEZAPISUJTE! 2.4. Starten Sie Ihren Transfer ... Western Union International Bank GmbH, firmierend als Western Union International Bank, ist in Österreich von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht zugelassen. d. Vydavatel vaší karty nepovolí použití vaší bankovní karty k platbě transakce a našich poplatků. Odkazy neznamenají, že společnost Western Union je přidružena nebo spojena s třetími osobami nebo že je zákonně oprávněna používat jakoukoli ochrannou známku, obchodní jméno, logo nebo symbol autorských práv zobrazený v odkazu nebo přístupný jeho prostřednictvím nebo že jsou jakékoli propojené stránky oprávněné používat ochrannou známku, obchodní jméno, logo nebo symbol autorských práv společnosti Western Union. 8.4. Pokud odesílatel zvolí měnu výplaty odlišnou od národní měny země určení, zvolená měna výplaty nemusí být na všech výplatních místech v dané zemi k dispozici nebo nemusí být k dispozici v dostatečně malých nominálních hodnotách, aby mohl být celkový převod peněz vyplacen. Webové stránky společnosti Western Union a online služba společnosti Western Union smějí být používány pouze pro účely povolené těmito všeobecnými podmínkami nebo tak, jak je popsáno na webových stránkách. V případě rozporu mezi držitelem čísla účtu (včetně čísel mobilních telefonů u účtů mobilních telefonů) a jménem zamýšleného příjemce bude převod připsán na číslo účtu poskytnuté odesílatelem. Navíc výslovně souhlasíte s převedením vašich osobních údajů a informací o transakcích do společností Western Union International Limited, Western Union Financial Services Inc. a jiných společností Western Union, které jsou členy celosvětové sítě zprostředkovatelů společnosti Western Union (které si můžete zobrazit na stránce https://www.westernunion.com/cz/en/find-locations.html), a rovněž dalším třetím osobám (včetně zemí mimo EU), jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Use Western Union to send money online or from location all around the Czech Republic to your friends and family around the world. 3.2. Western Union SE - Skicka pengar utomlands, När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments, Skicka pengar med den nya Ria-appen – snabbt, enkelt och säkert. Další informace o směnných kurzech pro konkrétní země určení můžete získat zavoláním na bezplatné telefonní číslo uvedené níže nebo na našich webových stránkách. American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting, December, 14-18, 2015, San Francisco, USA 2014 Application of Image Log Data for Geomechanical Reservoir Characterization of a Geothermal Project . Western Union kompaniýasy Türkmenistandan daşary ýurtda pul ibermeklige we ýurda iberilen pul serişdelerini almaklyga çäklendirme girizilendigi baradaky maglumaty ýalana çykardy diýip, CA-NEWS neşiri ýazýar. V každém případě nepřebíráme odpovědnost za škodu, která nastala v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných událostí, nad kterými nemá společnost Western Union žádnou kontrolu a jejichž důsledkům nemohla společnost Western Union zabránit, navzdory uplatnění náležité péče (způsobené například vyšší mocí, poruchou telekomunikačního vedení, občanskými nepokoji, válkou nebo jinými událostmi, jako je protestní akce nebo pozastavení provozu, nad kterými nemáme žádnou kontrolu). Poplatky za převod: Písemné informace vysvětlující, jak společnost Western Union účtuje odesílateli za provedení převodu peněz, jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Western Union věnovaných transakcím a jsou odesílateli sděleny před dokončením platebního příkazu. 14.1. 2.3. https://www.westernunion.com/cz/en/find-locations.html. Online-Datenschutzerklärung. 5.1. Vyjma případů úmyslného pochybení, hrubé nedbalosti, smrti nebo zranění osob souhlasíte s tím, že žádná pobočka společnosti Western Union nebude mít vůči vám žádnou obecnou odpovědnost v případě, kdy taková pobočka převezme na sebe úkoly, které by jinak měly být prováděny společností Western Union v souladu s jejím smluvním vztahem s vaší osobou. Za tímto účelem má společnost Western Union právo vyžádat si od odesílatele nebo stanoveného příjemce další údaje a identifikační doklady, což by mohlo způsobit zpoždění transakce. Důrazně doporučujeme, abyste naše služby nepoužívali k placení za zboží zakoupené u online prodejců, které neznáte; b. poruchy na komunikačních zařízeních, které nemohou být rozumně považovány za takové, které jsou pod naší kontrolou, a které mohou ovlivnit přesnost nebo včasnost zprávy, kterou nám zasíláte; c. veškeré ztráty nebo prodlení při převodu zpráv, ke kterým dojde použitím služeb poskytovatele internetového připojení nebo které budou způsobené jakýmkoli prohlížečem nebo jiným softwarem, který není pod naší kontrolou; d. služby poskytované vydavatelem vaší karty; f. chyby na stránce společnosti Western Union nebo v online službě společnosti Western Union, které jsou výsledkem neúplných nebo chybných informací, které jste nám vy nebo třetí osoba poskytli; g. jakékoli neoprávněné použití nebo zadržení jakékoli zprávy nebo informace před tím, než dojde na webovou stránku; nebo. Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahÃ¥lla vÃ¥ra tjänster. Du kan känna dig säker på att penningöverföringen går smidigt när du använder vår app. V případě porušení dodatečných smluvních povinností prostřednictvím drobné nedbalosti je naše odpovědnost omezena na nahrazení typické a předvídatelné škody až do maximální výše 500 eur (navíc k převedené částce a účtovaným poplatkům). Společnost Western Union zašle zprávy SMS do brány k přeposlání, ale přeposlání je zodpovědností třetích osob a nelze jej tedy zaručit. V tomto případě vám uhradíme částku převodu peněz dle směnného kurzu společnosti Western Union platného v momentě vrácení finančních prostředků, ale nejméně v nominální hodnotě částky převodu, pokud nebyly finanční prostředky příjemci vyplaceny do 45 dní. Pokud odesílatel zasílá finanční prostředky do jedné z těchto zemí, směnný kurz uvedený výše je pouze odhadem a skutečný směnný kurz bude stanoven v čase výplaty. h. jakékoli neoprávněné použití nebo neoprávněný přístup k datům v souvislosti s vámi nebo vaší transakcí, která zpracováváme, pokud takové použití nebo takový přístup nejsou výsledkem naší nedbalosti. Vyhrazujeme si právo ověřit údaje, které nám poskytujete. 4.5. Souhlasíte s tím, že základní částka převodu peněz plus naše poplatky za příslušnou transakci budou zúčtovány vydavatelem vaší karty nebo že tato částka nám bude převedena z vašeho bankovního účtu předtím, než provedeme převod nebo jakoukoli jinou transakci. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat na základě bodu 7.3. 4.4. Jméno společnosti Western Union a všechna ostatní jména a rovněž vlastnická označení produktů a/nebo služeb společnosti Western Union pojmenovaných na webových stránkách společnosti Western Union jsou výhradními značkami společnosti Western Union nebo jiných třetích osob. Smlouva příjemce s jeho poskytovatelem mobilních služeb, poskytovatelem účtu mWallet nebo poskytovatelem jiného účtu upravuje daný účet a stanoví jejich práva, povinnosti, platné poplatky, dostupnost finančních prostředků a omezení účtu. Beskrivning av appen: Nu finns möjligheten att snabbt och enkelt skicka pengar över hela världen med appen Western Union Money Transfer®. Ett PÃ¥litligt och Enkelt sätt att skicka pengar utomlands. To znamená, že vám vrátíme částku určenou k převodu a servisní poplatky plus obvyklé úroky stanovené zákonem, pokud došlo k selhání převodu peněz nebo byl tento převod vadný. Öffentliches Dokument von Western Union April 2018. Finanční prostředky budou vyplaceny v hotovosti pouze tehdy, pokud příjemce poskytne adekvátní důkaz o své identitě, tedy kromě všech údajů o transakci požadovaných společností Western Union ohledně převodu peněz, zvláště jména odesílatele, země, ze které byly peníze poslány, jména příjemce, přibližné převáděné částky a veškerých dalších podmínek a požadavků, které jsou povinné v místě zprostředkovatele společnosti Western Union k vyplacení finančních prostředků, např. Kliknutím na políčko Zřeknutí se práv během registrace vašeho jména a dalších údajů výslovně souhlasíte s tím, že společnost Western Union bude ukládat, zpracovávat a převádět vaše osobní údaje v souladu s platnými Zásadami ochrany osobních údajů (včetně převodů do zemí mimo EU). Datenschutzbeauftragter Ruesch International LLC, Schweizerische Zweigstelle Custom House Financial (UK) Limited. Po přijetí oznámení společností Western Union budete zbaveni jakékoli další odpovědnosti, pokud se nebudete podílet na zneužití s úmyslem spáchat podvod. U běžných převodů peněz budou finanční prostředky normálně k dispozici k výběru v rámci několika minut, podle pracovní doby příslušného zprostředkovatele. Odkazy na veškeré propojené stránky nevytvářejí schválení jakýchkoli externích zdrojů nebo jejich obsahu ze strany naší nebo naší asociace. V případě drobného nedbalého porušení vaší obecné odpovědnosti vás budeme činit odpovědnými maximálně do výše 150 eur. 1.3. Místem plnění je Vídeň. Najbrži put do vašeg novca! 3.6. 4.3. Jakékoli obavy ohledně propojené stránky byste měli směřovat na správce nebo webmastera dané propojené stránky. Za korištenje ove usluge, račun u banci nije potreban ni primaocu ni pošiljaocu. A wire transfer can be made from one bank account to another bank account, or through a transfer of cash at a cash office.. Ria Money Transfer: skicka pengar vart som helst, TalkRemit - Globala Pengaöverföringar Online, Western Union: Send Money Internationally 24/7, Vigo - Send Money Easily Around The World 24/7.

Fahrdienst Drk Rostock, Hundenamen Mit J Und Bedeutung, Destillerie Sulzbach-rosenberg öffnungszeiten, Wohnwagenanhänger 7 Buchstaben, Monatliche Ausgaben Excel Vorlage, Schlappeseppel Shop öffnungszeiten, Rasseliste Baden-württemberg 2020, Speisekarte Hellas Viernheim, La Scogliera Speisekarte, Kündigungsfrist Nach Probezeit,